COMPANIE

 

S.C. OCCIDENT EXPRESS INTERNATIONAL S.R.L.

Sediul social: Suceava, Romania.

Activitatea principala: Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca (cod CAEN 7810).

Cod unic de inregistrare: RO 31073290

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/ 238/ 2013

Banca:

SWIFT:

 

AUTORIZATII

Occident Express International este inscrisa in Registrul Special de Evidenta al ITM Bucuresti, la nr. 462 din 23.01.2013 si autorizata pentru desfasurarea activitatii de plasare a fortei de munca, conform prevederilor art. 9, litera e, din Ordonanta Guvernului nr. 43/2002, pentru modificarea Legii nr. 156/ 2000.

Occident Express International este inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, la nr. 1045 din 19.01.2013, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) si autorizata pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea desfasurarii activitatii de plasare a fortei de munca.

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronic, S.C. OCCIDENT EXPRESS INTERNATIONAL S.R.L., are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este selecţia şi plasarea forţei de muncă.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare selectiei candidatilor. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a va prezenta potentialilor angajatori.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai potentialilor angajatori.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa prin e-mail la office@occidentexpress.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate în tari din Uniunea Europeana, in prezent doar in Franta si Germania, în vederea selecţiei şi plasarii forţei de muncă.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, in scris.


-